۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Banafsheh
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۵:۳۹
bilijacks
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۰۹