۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
razya
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۷:۴۴
Elham
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۹
notation69
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۴۷
Moses
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۲۰