ادمی به ضعف خویش اگاهی دارد و نمیخواهد در برابرش مقاومت ورزد بلکه خود را به ان تسلیم میکند ادمی خود را از ضعف خویش سرمست میکند میخواهد هرچه ضعیف‌تر شود میخواهد در وسط خیابان جلوی چشم همگان در هم فرو ریزد میخواهد بر زمین بیافتد و از زمین هم پایین‌تر برود
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۰۵:۰۸
shahram
‫۱۰ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۷ دی ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۰۹