صبر کردیم و صبر کردیم. همه مان. آیا دکتر نمی‌دانست یکی از چیزهایی که آدم‌ها را دیوانه می‌کند همین انتظار کشیدن است؟ مردم تمام عمرشان انتظار می‌کشیدند. انتظار می‌کشیدند که زندگی کنند. انتظار می‌کشیدند که بمیرند. توی صف انتظار می‌کشیدند کاغذ توالت بخرند. توی صف برای پول منتظر می‌ماندند و اگر پولی در کار نبود سراغ صف‌های درازتر می‌رفتند. صبر می‌کردی که خوابت ببرد و بعد هم صبر می‌کردی تا بیدار شوی. انتظار می‌کشیدی که ازدواج کنی و بعد هم منتظر طلاق گرفتن می‌شدی. منتظر باران می‌شدی و بعد هم صبر می‌کری تا بند بیاید. منتظر غذا خوردن می‌شدی و وقتی سیر می‌شدی بازهم صبر می‌کردی تا نوبت دوباره خوردن برسد. توی مطب روان پزشک با بقیه ی روانی‌ها انتظار می‌کشیدی و نمی‌دانستی آیا تو هم جزء آن‌ها هستی یا نه.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
halal
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۱۱
Leili Nour Shams
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۳۹
jem.nor
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ساعت ۰۸:۱۵
shahram
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۵۶
Hamid.Koodari
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۰۲
Sara.ka
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۰۳:۰۷
Mehrabad
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۴