آخرین فعالیت‌ها


 • راز فال ورق
  از راز فال ورق :

  زمان که می‌گذرد خاطرات شناور می‌شوند و از کسی که روزگاری آنها را خلق کرده است بیشتر و بیشتر فاصله میگیرند ، تردید نیز همیشه دزدانه به ذهن راه می‌یابد. (...)

 • راز فال ورق
  ستاره داد
 • راز فال ورق
  از راز فال ورق :

  سفارش من به همه ی کسانی که میخواهند خود را پیدا کنند این است: درست همان جایی که هستید بمانید ، در غیر این صورت در معرض خطر بزرگ گم کردن خودتان برای همیشه قرار خواهید گرفت. (...)

 • تنهایی پر هیاهو
  از تنهایی پر هیاهو :

  من میتوانم با تنهایی ام کنار بیایم چون هیچ وقت تنها نیستم. ظاهرا تنها هستم و در تنهایی بسیار پر هیاهوی خودم زندگی را سر میکنم. (...)

 • عامه پسند
  ستاره داد