۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
exorcism
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۰۸
bilijacks
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۲