وقتی که جنگی در می‌گیرد، مردم می‌گویند: "ادامه نخواهد یافت، ابلهانه است." و بی شک جنگ بسیار ابلهانه است، اما این نکته مانع ادامه یافتن آن نمی‌شود. بلاهت پیوسته پابرجاست و اگر انسان پیوسته به فکر خویشتن نبود آن را مشاهده می‌کرد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
shila95sh
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۸