افکار پوچ! -باشد، ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه می‌کند - آیا
این مردمی که شبیه من هستند، که ظاهرا احتیاجات و هوا و هوس مرا
دارند برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای
مسخره کردن و گول زدنمن بوجود آمده اند؟ آیا آنچه که حس می‌کنم، می‌بینم و می‌سنجم سرتاسر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟
من فقط برای سایهء خودم می‌نویسم که جلو چراغ به دیوار افتاده است،
باید خودم را بهش معرفی بکنم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
exorcism
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ساعت ۰۶:۱۲
Ali
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۳۸
saeid51
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۸
💟💟💟
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۰