افکار پوچ! -باشد، ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه می‌کند - آیا
این مردمی که شبیه من هستند، که ظاهرا احتیاجات و هوا و هوس مرا
دارند برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای
مسخره کردن و گول زدنمن بوجود آمده اند؟ آیا آنچه که حس می‌کنم، می‌بینم و می‌سنجم سرتاسر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟
من فقط برای سایهء خودم می‌نویسم که جلو چراغ به دیوار افتاده است،
باید خودم را بهش معرفی بکنم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
exorcism
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ساعت ۱۷:۴۲
Ali
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۰۸
saeid51
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۸
💟💟💟
‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۰