اگر دروغ هایی مثل سعادت و خوشبختی و این حرف‌ها را کنار بگذاری تازه می‌توانی لحظه‌های باارزش زندگی را بشناسی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۲۶