اگر دروغ هایی مثل سعادت و خوشبختی و این حرف‌ها را کنار بگذاری تازه می‌توانی لحظه‌های باارزش زندگی را بشناسی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۸ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۵۶