فکر می‌کردم آدم‌ها همانطور که آمده اند، می‌روند. نمی‌دانستم که نمی‌روند. می‌مانند. ردشان می‌ماند حتی اگر همه چیزشان را هم با خودشان بردارند و بروند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۲۶