تجربیات آدم خیلی مهم است. وقتی چشمت به روی زندگی باز می‌شود و آن را برای اولین بار می‌فهمی، دیگر نمی‌توانی جور دیگری فکر کنی. اگر آن یک بار آسیب ببینی زندگی برای همیشه طعم واقعی اش را از دست می‌دهد. دیگر نمی‌توانی به دنیا مثل چیز با ارزشی نگاه کنی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۴۶