گاهی آدم از تک و تا می‌افتد، گاهی حسی غریب مثل بختک می‌افتد روی سینه اش و چیزی به سنگینی کوه روی شانه هاش…
بعد به دنبال گوشه ای دنج می‌گردد تا سیگاری بگیراند و نگاهش را هم بدوزد به دودی که از سر آن بالا می‌رود…
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
SHANSER
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۴
R_Aliabadi
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۱۶