۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۲۳
Cerulean
‫۵ سال قبل، یک شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۱۹
hedgehog
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۹