۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۲۳
Cerulean
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۱۹
hedgehog
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۹