لحظات نادری هستند در زندگی که نمی‌شود آن طور که هستند شرحشان دادحتی وقتی شرح می‌دهی دائم فکر می‌کنی مبادا بی ره گفته باشی. چنین اتفاقاتی را فقط می‌شود گفت اینطور بود یا آنطور والسلام!
با اسن حال همیشه یک ویری وادارت می‌کند آن اتفاق را برای کسی یا کسانی بازگو کنی. شاید برای این می‌گویی تا بدانی بالاخره یکی پیدا می‌شود آن چیزی را که تو دیده ای ببیند؟اما دریغ اغلب اوقات از عکس العمل آن مخاطب سرخورده می‌شوی یا حتی پشیمان!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۱۳
shila95sh
‫۵ سال قبل، جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۵۹