خوش به حال پرنده ها، فقط یکی دو هجا بلدند و تمام ِ عمرشان همان را جیغ می‌کشند.
کسی هم نیست خفه شان کند…کسی هم نیست وادارشان کند تا طور دیگری جیغ بکشند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۰۶
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۶