یک آتش واقعی پشت درها می‌سوخت، یک سری آدم آتشی روشن کرده بودند تا آدم‌های دیگر را توش بسوزانند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Leili Nour Shams
‫۶ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۰۶