هر آدم نهری ست که کله به خاشاک و سنگ می‌کوبد و راه خود می‌رود؛ همهمه و آوای دیگر نهر‌ها نه که راه او برگردانند، بلکه آهنگش را کند‌تر یا تند‌تر میکنند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۴۲