یک وسیلهٔ درمان موقتی وجود دارد [و] آن الکل است؛ و یک وسیلهٔ درمان قطعی و همیشگی می‌تواند وجود داشته باشد، و آن ماری است. ماری مرا ترک کرده است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
mim.kaf
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۲۵
zahralabbafan
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۴۸
nasstar
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۴
notation69
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۲