یک وسیلهٔ درمان موقتی وجود دارد [و] آن الکل است؛ و یک وسیلهٔ درمان قطعی و همیشگی می‌تواند وجود داشته باشد، و آن ماری است. ماری مرا ترک کرده است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
mim.kaf
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۵۵
zahralabbafan
‫۵ سال قبل، شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۵:۱۸
nasstar
‫۵ سال قبل، چهار شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۲۴
notation69
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۴۲