وضع روحی اش هم در آن روزها بحرانی بود. فکر می‌کرد آدم‌ها بیهوده راه می‌روند. همه چیز جور دیگری بود، رنگها واقعی نبودند و زمان کند می‌گذشت.
صبح، ظهر، شب.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۶ سال قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۱۳:۰۷
notation69
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۵
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۴۷