وضع روحی اش هم در آن روزها بحرانی بود. فکر می‌کرد آدم‌ها بیهوده راه می‌روند. همه چیز جور دیگری بود، رنگها واقعی نبودند و زمان کند می‌گذشت.
صبح، ظهر، شب.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۲۳:۳۷
notation69
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۵
كتابخانه گوگولي
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۷