به خودت دروغ مگو. کسی که به خودش دروغ می‌گوید و به دروغ خودش گوش می‌دهد، به چنان بن‌بستی می‌رسد که حقیقت درون یا پیرامونش را تمیز نمی‌دهد و اینست که احترام به خود و دیگران را از دست می‌دهد. و با نداشتن احترام دست از محبت می‌کشد، و برای مشغول کردن و پرت کردن حواسش از بی‌محبتی به شهوات و لذات خشن راه می‌دهد و در رذالت‌های خویش در بهیمیت فرو می‌رود و همه‌اش هم از دروغزنی مداوم به دیگران و خویشتن.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
elhamstrpanahi
‫۹ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۳۵
amiro116
‫۹ سال قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۲۰
sina
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۶
Sunrise
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۵۸