مامان، خانه که بود کارش این شده بود که خاموش، با نگاه دنبالم کند. روز‌های اولی که توی آسایشگاه بود، هی گریه می‌کرد چون به آنجا عادت نداشت. پس از چند ماه، اگر از آسایشگاه درش می‌آوردند حتماً گریه اش می‌گرفت زیرا به آنجا عادت کرده بود.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۲۰
EhsanEABoy
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۱:۲۵
violetfield
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۶