این کتابها با ما بودند، به نحوی که در جهان تازه ای که یافته بودیم زندگی می‌کردیم: در برف و جنگلها و یخچالها و مشکلات زمستانی و پناهگاه مرتفع هتل تائوبه هنگام روز، و در دهکده؛ و شب هنگام می‌توانستیم به جهان شگفت دیگری که نویسنده‌های روس در برابرمان می‌گشودند قدم بگذاریم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۴