میفهمم که خانواده به چه معنی است: چیزی ست شبیه به چشمه و آب راکد.
فرزند پس از مدتی باید خانواده را ترک کند، چاره ای ندارد: دیگر کسی در خانواده حرف او را درک نمیکند _ چون او را خیلی خوب میشناسند و چون دیگر او را نمیشناسند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
pink Floyd
‫۹ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۲۲