کسانی که نگاهشان میکنیم به سوی مرگ خود میروند، بنابراین از ما دور میشوند حتی وقتی به نظر میرسد که به ما نزدیک میشوند، همه چیز به سوی نابودی میرود، همه چیز، از آغاز.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
pink Floyd
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۲۱