مِن مِن کنان گفت: "مدرسه چطور بود؟"
همین طوری شروع می‌شد. سؤال‌های وظیفه شناسانه، جواب‌های سرسری. هر دو تظاهر. دوتایی در رقص کهنهٔ خسته کننده ای طرف‌های بی شور و شوق بودند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۸ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۵:۱۹