آن کس که خود را در اختیار دیگری میگذارد باید پیشاپیش _ همچون سربازی که تسلیم میشود _ سلاح‌های خود را به دور اندازد و در حالی که خود را بی دفاع میبیند، در انتظار خوردن ضربه باشد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nasstar
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۵:۴۰
docharane
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۶