ما اغلب برای از یاد بردن درد و رنج خویش به آینده پناه میبریم.
در پهنه ی زمان خطی تصور میکنیم که فراسوی آن خط درد و رنج ما پایان خواهد یافت.
اما ترزا این خط را در پیش روی خود نمی‌دید و تنها یا اندیشه ی گذشته میتوانست خود را دلداری دهد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۲۸