در وجود من، چند موجود، از جمله دو دلقک همیشه وجود داشته‌اند، یکی که همیشه میخواهد همانجا که هست باقی بماند، و دیگری که تصور میکند کمی بعد ممکن است از هولناکی زندگی اندکی کاسته شود. طوری که به اصطلاح در این عرصه، هرکاری که میکردم، هرگز ناامید و سرخورده نمیشدم. و این دو دلقک جدایی‌ناپذیر که در وجود من جا خوش کرده‌اند، شاید بتوانند دلقک و احمق بودن خود را درک کنند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۴۰
Moses
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۵۲