آدم هر چقدر سعی کند نسبت به نظر و حرف مردم بی اعتنا باشد نمی‌شود. وقتی مردم با آدم نظر مخالف داشته باشند، آدم ناگزیر در خود نسبت به آنها احساس دشمنی می‌کند. / از ترجمه ی مهرداد نبیلی
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۴۴