زندگی هرکس، راهی، شبه راهی یا کوره راهی است به سوی خودش. هیچ انسانی هرگز موفق نشده است کاملا خودش باشد. با وجود این هرکس سعی دارد که بشود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۱۳:۴۴