همین که به آخر خیابان رسیدم، مردد ایستادم. با حالی اندوهگین خیره خیره به برگهای تیره رنگ نگاه کردم و با ولع بوی نمناک، بوی تجزیه و مرگ را که مثل چیزی در خودم بود، استنشاق میکردم. آه! زندگی چه بی مزه است!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۲۹