مهربان‌ها و نازنین‌ها زیاد مقاومت نمی‌کنند. اگرچه قلبشان را نیز به روی طرف نمی‌گشایند، ولی نمی‌توانند از صحبتی که شروع شده است بگریزند و کناره بگیرند. کم حرف هستند، جواب‌های کوتاه می‌دهند، ولی جواب می‌دهند و هرچه در گفتگو پیشتر بروی بیشتر جواب می‌دهند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۳۷
💟💟💟
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۷