او وقتی نداشت که از کف بدهد، و من چیزی نداشتم که از دست بدهم، و برای اینکه بدانم عشق چه معنایی دارد، حاضر بودم حتا عاشق یک بز هم بشوم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۰
tavani
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۰۰
Mary Daisy Dinkle
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۴