او وقتی نداشت که از کف بدهد، و من چیزی نداشتم که از دست بدهم، و برای اینکه بدانم عشق چه معنایی دارد، حاضر بودم حتا عاشق یک بز هم بشوم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۰
tavani
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۰۰
Mary Daisy Dinkle
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۴