هنرمند متهم می‌کند، بیان می‌کند، عشق می‌ورزد! هنر یعنی نبرد میان زغال طراحی و کاغذ سفید و له شدنش بر سینه آن.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۴۰