کلویی دو سال تمام در آغوش من گریه کرد و حالا دیگر مرده. مرده در زیر خاک، مرده در یک گلدان، یک مقبره، یک دخمه.
گواهی بر اینکه یک روز در حال فکر کردنی و خودت را این طرف و آن طرف میکشی و روز بعد فقط یک مشت کود سردی، بوفه ی کرمها.
این معجزه ی شگفت انگیزِ مرگ است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۵:۱۸