۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
sara_kiyaner30
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۲۵
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۱۷
zahralabbafan
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۴