۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
sadaf_mz
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۰۲
anooshenazila
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۲