باور کردنی نیست، اما همین است دیگر. زندگی از هر چیزی نیرومندتر است. وانگهی، مگر ما که هستیم که این‌همه برای خودمان اهمیت قایل می‌شویم؟ تقلا می‌کنیم و فریاد می‌زنیم. که چی؟ برای چی؟ که چی بشود؟
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۲۹