رمزِ کار برای جاناتان در این بود که دیگر خود را محبوس در یک جسم محدود نبیند، جسمی که طول بالش یک متر است و عملکردش را میتوان روی نمودار ترسیم کرد. رمز کار در این بود که بداند جوهره ی حقیقی اش، با کمالی همپای اعدادِ هرگز نانوشته، همزمان در همه جا ورای فضا و زمان زنده است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۲۷