- هرگز به این فکر نمی‌افتادم که برای هر مدادی چنین راه درازی را طی کنم؛ ولی این یکی ماجرای دیگری دارد، دارای دلیل خاصی است. این تکه مداد، هر چند هم که ناچیز به نظر برسد، خیلی ساده من را به آدمی که در دنیا هستم تبدیل کرده، یعنی من را در رده ای که در زندگی هستم قرار داده…
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۴۳
Ramin_Shabani
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۵:۵۳