جوانک گفت: اگر بخواهید، می‌توانم این جام‌ها را تمیز کنم…در عوض ، شما هم یک بشقاب غذا به من بدهید.
هنگامی که همه چیز را تمیز کرد، از مرد یک بشقاب غذا خواست.
[مرد] گفت: نیازی به تمیز کردن چیزی نبود. قانون قرآن کریم ما را وا می‌دارد گرسنه را سیر کنیم…
کیمیاگر | پائولو کوئلیو | صفحه 62
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۹ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۵۵
notation69
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۸