این حرف که آدم‌ها هرچه بیشتر همدیگر را بشناسند بیشتر همدیگر را دوست دارند از آن دروع‌های بزرگ است. یک دروغ ابلهانه و پر طمطراق. چیزی که آدم دوست دارد آن ناشناخته است. چیزی که هنوز مالکش نشده. شاید هم این که آدم وقتی چیزی را شناخت دیگر دوستش ندارد برای سلامت عقل لازم باشد. چون اگر ما همدیگر را دوست داشته باشیم و همدیگر را بشناسیم و باز هم به دوست داشتن ادامه بدهیم، همه مان عقلمان را از دست می‌دهیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
steppenwolf
‫۸ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۱
Sunrise
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۸