کالیگولا: عینا همین است. دیگران که قدرت ندارند می‌آفرینند. من احتیاج به آفریدن اثر ندارم: من زندگی می‌کنم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
fari frj
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۲
💟💟💟
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۰