انسان شهرش را عوض می‌کند ،کشورش را عوض می‌کند و کابوس‌ها را نه، فرقی هم نمی‌کند سوار کدام قطار شده باشی و در کدام یک از ایستگاه‌های جهان پیاده شده باشی،این تنها جامه دانی ست که وقتی باز می‌کنی همیشه لبالب است از همان کابوس
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۱
nasstar
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۰۷
mohsen4
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۹