راست است که آتش می‌خورند و نمی‌سوزند ؟ برق به خودشان وصل می‌کنند و آسیب نمی‌بینند ؟
راست است.
شما هم این کارها را می‌کنید ؟
من نمی‌توانم.
چطور؟
آنها با اعتقاد به من این کارها را می‌کنند. من با اعتقاد به چه کسی بکنم؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۸ سال قبل، چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۴
Faeze
‫۷ سال و ۱۲ ماه قبل، سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۵
notation69
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۶