هرخواننده ای زمانیکه کتابی رامی خواندخواننده خودش است. کتابِ نویسنده چیزی جز نوعی وسیله بصری نیست که او در اختیار خواننده می‌گذارد تا با آن بتواند آنچه را که شاید بدون آن کتاب نمی‌توانست در خودش ببیند درک کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۵۳
hedgehog
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۱۶