چرا اینهمه فرق می‌کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می‌کند با تاریکی اتاق؟… فرق می‌کند با تاریکی ته چاه؟… فرق می‌کند با تاریکی زهدان؟… چرا تاریکی ازل فرق می‌کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی پشت چشم هام سوزن سوزن می‌شود؟ تو که از ستاره ی دیگری آمده ای… تو بگو…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۵۸
Ali
‫۴ سال قبل، جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۱۹
nasstar
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۸ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۹