به نظر می‌آید که هیچ کس متوجه این حقیقت نیست که اگر هستی پوچ است، دیگر در عرصه آن به نحو درخشانی کسب موفقیت کردن از شکست خوردن در آن ارزش بیشتری ندارد. فقط این طور راحت‌تر است. ولی نباید فراموش کرد که روشن بینی موفقیت را ناگوار می‌کند حال آنکه در پیش پا افتادگی و حقارت همیشه این احتمال وجود دارد که وضعیت تغییر کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۲۴
Ali
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۳۸