بعد از این مدت صحبت و سر کردن با لئا در آن اتاق به این نتیجه رسیدم که اگر قرار باشد روزی به جهنم بروم ، ترجیح می‌دهم قبلش کمی توی این اتاق بمانم (مهم نیست که گرم باشد یا سرد و یا حتی باد و توفان در حال خراب کردن در و پنجره اش باشد) چرا که تمام صحبت هایم با لئا یک دفعه به طرفم هجوم می‌آورد…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۸ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۴۵
Ali
‫۸ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۲۹
💟💟💟
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۰۲