آن وقت که دیگر دغدغه تصمیم گرفتن در میان نیست، آن وقت است که انسان خوش دارد با خود زمزمه کند: "هنوز هیچ تعهدی نسپرده ام" و برای آخرین بار همه درهای امید را فراخ باز گذارد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۱۷
hedgehog
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۱۲